System do składania deklaracji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
W programie do składania deklaracji dotyczących gospodarowania odpadami wystąpił błąd.
Przepraszamy, w celu wyjaśnienia prosimy o kontakt z działem informatyki.
tel: 324590234, e-mail: informatyk@radlin.pl