GEOPORTAL
System Informacji Przestrzennej Miasta Radlin
eURZĄD
System umożliwiający dostęp do bieżących informacji o rozliczeniach z urzędem
eREJERSTRACJA
Zasady używania i wniosek o uruchomienie konta w serwisie eURZĄD
eDEKLARACJA
Formularz deklaracji dot. gospodarowania odpadami komunalnymi
BUDZET OBYWATELSKI
Konsultacje spoleczne
Obowiazujace zasady dot. przetwarzania danych osobowych (w tym informacje dot. Inspektora Ochrony Danych) publikujemy na stronie internetowej pod adresem https://radlin.pl/zpdo

Designed by Freepik